ارائه خدمتی جدید از رهاورد چوب

10 مهر 1394

همه ی مصالح مورد استفاده در فضای بیرونی ساختمان تحت تاثیر شرایط محیطی و جوی شامل اشعه UV خورشید، باران مداوم، حرارت زیاد، هوازدگی و فرسایش محیطی قرار می گیرند. باران زیاد و گرمای هوای محیط، شرایط را برای رشد قارچ بر روی محصولات چوبی و فراورده های مرکب فراهم می کند. ترمو وودها و چوب پلاستیک ها مورد استفاده در فضای بیرونی (نما و کف) نیز خارج از این قاعده نیستند. بنابراین جهت حفظ زیبایی و کارایی این محصولات در سالیان دراز، نیاز به توجه و رسیدگی می باشد.

کلینیک تخصصی رهاورد چوب به دنبال رفع این نیاز، موازی با بخش فروش و اجرای خود، با خدمات پس از فروش ویژه شما را در این راه حمایت می کند.

از جمله این خدمات:

  • برطرف کردن کپک و قارچ بر روی ترمو وود و چوب پلاستیک،
  • رنگ مجدد ترمو وود ها،
  • رنگ مجدد یا پوشش حفاظتی چوب پلاست ها،
  • تعمیر یا تعویض ترمو وود یا چوب پلاستیک آسیب دیده

برخی از محصولات ما