سونا

مالک: مهندس ناظری

چوب سوزنی برگ( pine )

19*115 سانتی متر